Tin tức

Thong bao BHYT 2022

Phòng Đào tạo Sau Đại học thông tin về việc đăng ký mua bảo hiểm y tế năm 2022 cho Anh/Chị học viên, nghiên cứu sinh có nhu cầu:

1. Đối tượng mua BHYT:

 Học viên cao học, nghiên cứu sinh muốn tham gia BHYT tại trường ĐHQT.

2. Mức đóng lệ phí và thời gian đóng tiền:

  • Lệ phí BHYT 12 tháng như sau: 46.935đ/tháng/HV x 12 tháng = 563.220đ/HV (giá trị thẻ BHYT tính từ 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022).
  • Lệ phí BHYT của sinh viên sẽ được đóng kèm học phí HK1 – Năm học 2021-2022.

3. Lưu ý:

     Học viên, nghiên cứu sinh muốn tham gia BHYT tại trường liên hệ phòng KHTC – O2.701 để đóng lệ phí BHYT và đăng ký tại đây

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: CV.Nguyễn Ngọc Huỳnh (p.CTSV-O1.105), email: nnhuynh@hcmiu.edu.vn, SĐT: 028.3.7244.270 (3334).

 

Thông tin chi tiết xem tại đây