THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ XÉT TỐT NGHIỆP VÀ XÉT CÔNG NHẬN CHUẨN TIẾNG ANH ĐẦU RA ĐỢT 2 NĂM 2020

Phòng Đào tạo Sau Đại học thông báo về thời gian nhận hồ sơ xét tốt nghiệp và xét công nhận chuẩn tiếng Anh đầu ra đợt 2 năm 2020 đối với học viên, nghiên cứu sinh các chương trình sau đại học  cụ thể như sau: 

Hồ sơ và cách thức nộp: học viên vui lòng xem mục X và XI của phần Hướng dẫn học vụ theo link: https://oga.hcmiu.edu.vn/huong-dan-hoc-vu/

Thời hạn nhận hồ sơ: từ 06/7 – 21/8/2020 

Thời gian dự kiến có kết quả: tháng 10/2020 

Thời gian dự kiến lễ tốt nghiệp: Tháng 11 năm 2020 

Các thông tin liên quan học viên, nghiên cứu sinh vui lòng liên hệ theo thông tin sau để được hỗ trợ: 

Chương trình Thạc sĩ: Ms. Thanh – ntthanh@hcmiu.edu.vn 

Chương trình Tiến sĩ: Ms. Hạnh – hhhhanh@hcmiu.edu.vn 

Trân trọng,