Quy chế

Các Quy chế Đại học Quốc gia TPHCM

Quy chếSố Quyết địnhNgày
Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ166/QĐ-ĐHQG26/02/2018
Quy chế Đào tạo trình độ Thạc sĩ160/QĐ-ĐHQG24/3/2017
Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ 20101020/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH10/9/2010
Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ 200901/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH5/1/2009

Các Quy chế, Quy định, Thông báo của Trường Đại học Quốc tế

Quy chế - Quy địnhSố quyết địnhNgày
HỌC BỔNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 202056/TB-ĐHQT18/3/2020
Thông báo học bổng Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ - Tuyển sinh SĐH từ näm 201929/TB-ĐHQT-ĐTSĐH11/02/2019
Quy chế Tổ chức & Đào tạo trình độ tiến sĩ984/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH28/12/2018
Quy chế Tổ chức & Đào tạo trình độ Thạc sỹ867/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH20/11/2018
Thông báo học bổng tuyển sinh trình độ Thạc sĩ Tiến sĩ65/TB-ĐHQT-ĐTSĐH19/10/2017
Quy định xử lý học vụ313/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH16/6/2016
Quyết định về chuẩn trình độ tiếng Anh (cho các khóa 2015 trở về trước)208/QĐ-ĐHQT-ĐTSĐH26/4/2016
Quy trình và mức phí việc điều chỉnh đăng ký môn học102/TB-ĐHQT-ĐTSĐH16/7/2015
Thông báo chuẩn tiếng Anh63/TB-ĐHQT30/3/2020
Quy định dự bị Tiến sĩ646/QĐ-ĐHQT28/8/2020