HỌC VIÊN TIÊU BIỂU

Anh Lê Nguyễn Thành Đồng là cựu học viên bậc Cử nhân ngành Kinh doanh Quốc tế, Thạc sỹ ngành Quản trị Kinh doanh và đang làm Nghiên cứu sinh ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM (IU). Anh Thành Đồng hiện tại đang giữ vị trí Phó Chánh văn phòng Trường, Giám đốc Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp Đại học Kinh tế – Tài chính (UEF), anh cho rằng những gì học được từ các chương trình đào tạo tại IU rất hữu ích cho công việc hiện tại của anh. Anh chia sẻ: “Khi tham gia chương trình Tiến sĩ tại ĐH Quốc tế – ĐHQG TP.HCM, tôi được tiếp cận tư duy có hệ thống và khoa học không chỉ các vấn đề mang tầm vĩ mô, mà còn các vấn đề phát sinh trong công việc hàng ngày. Điều này giúp tôi thấy được nghiên cứu khoa học không chỉ là những vấn đề mang tính hàn lâm, lý thuyết, mà nghiên cứu khoa học còn giúp tôi nhìn những vấn đề liên quan đến quản lý dưới một góc độ khoa học. Bên cạnh đó, việc chương trình đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh và được cập nhật giúp cho việc nghiên cứu của tôi hầu như không có độ trễ so với các phương pháp đang áp dụng tại các nước phát triển và thuận tiện trong việc tiếp cận kho dữ liệu về công trình khổng lồ theo chuẩn quốc tế.”