Tin tức

Thumbnails08432019104310Icon-Thong-bao

Viện Phân tích hệ thống ứng dụng quốc tế (IIASA) xin thông báo đến các anh chị Nghiên cứu sinh chương trình hè 2020

+ Thời gian tổ chức: 01/6 – 31/8/2020

+ Địa điểm: Vienna, Áo

+ Thời gian nộp hồ sơ: 07/10 – 11/11/2019

+ Hồ sơ và phương thức đăng ký: ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến tại: http://www.iiasa.ac.at/web/home/education/yssp

Xin mời các anh/ chị Nghiên cứu sinh cùng nộp đơn tham dự.