Tin tức

Thumbnails08432019104310Icon-Thong-bao

Phòng Đào tạo Sau Đại học xin thông báo Chính sách miễn giảm học phí cho Học viên Sau Đại học. Chi tiết như sau:

1. Hỗ trợ học phí cho học viên có anh chị em ruột, vợ hoặc chồng đang học tại trường Đại học Quốc tế- ĐHQG TP.HCM (ĐHQT):

 • Anh chị em ruột, vợ hoặc chồng đang học chương trình Đại học: được giảm 10% học phí cho sinh viên chương trình Đại học trong học kỳ mà cả hai người đều đăng ký môn học.
 • Anh chị em ruột, vợ hoặc chồng đang học chương trình Sau Đại học do trường ĐHQT cấp bằng: được giảm 10% học phí cho người học khóa sau (trường hợp không cùng khóa học) hoặc cho người nộp hồ sơ dự thi tuyển sinh sau (trường hợp cùng khóa học).

 

2. Hỗ trợ học phí cho con cán bộ viên chức trong trường đang học Sau Đại học tại trường ĐHQT:

 • Thời gian làm việc dưới 3 năm: được giảm 20% học phí
 • Thời gian làm việc từ 3 năm trở lên: được giảm 40% học phí

 

3. Hỗ trợ học phí cho con cán bộ viên chức trong trường được cử đi học trình độ thạc sỹ tại trường ĐHQT:

 • Thời gian làm việc từ 2 năm đến dưới 3 năm: được giảm 20% học phí
 • Thời gian làm việc từ 3 năm trở lên: được giảm 30% học phí

 

4. Các trường hợp không được xét miễn giảm:

 • Một trong hai người là sinh viên hoặc học viên thuộc diện tạm dừng;
 • Một trong hai người là sinh viên hoặc học viên đang chờ hoàn tất thủ tục xét tốt nghiệp.

 

5. Trường hợp học viên thuộc nhiều diện miễn giảm, Nhà trường chỉ xét ở một diện có mức miễn giảm cao nhất.

 

6. Thời điểm áp dụng việc miễn giảm học phí:

 • Đối với các học viên hiện tại: Từ học kỳ I năm 2019 – 2020
 • Đối với tân học viên từ kỳ tuyển sinh Sau Đại học đợt I năm 2019 – 2020: Từ học kỳ I của học viên.
 • Đối với trường hợp học viên nộp hồ sơ sau khi có sự thay đổi thông tin cá nhân, thời điểm áp dụng được tính như sau:
  • Nếu các môn học tổ chức theo hình thức cuốn chiếu:
   • Hồ sơ nộp trước khi thi giữa kỳ môn học: Việc miễn giảm tính từ môn học đó.
   • Hồ sơ nộp sau khi thi giữa kỳ môn học: Việc miễn giảm tính từ môn học kế tiếp.

 

7. Các học viên có nhu cầu cần thực hiện các bước sau:

 • Điền vào form này
 • Nộp hồ sơ tại:
  • Phòng O2.609, Lầu 6, Trường ĐHQT, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức (thứ hai đến thứ sau 08:00 – 16:00)
  • Cơ sở nội thành: 234 Pasteur, Phường 6, Quận 3 (thứ hai đến thứ bảy 17:30 – 20:00)

 

8. Thời gian nộp hồ sơ:

 • Đến 20:00  ngày 12/7/2019.
 • Ngoài ra, học viên có thể nộp bất cứ khoảng thời gian nào trong năm khi có sự thay đổi thông tin cá nhân theo các trường hợp đã nêu.