Jul 01

NCS NÔNG THỊ NHƯ MAI BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

Đào tạo SĐHComment Closed

Sáng ngày 29/6/2020, tại cơ sở nội thành 234 Pasteur, NCS. Nông Thị Như Mai đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Quản trị Kinh doanh cấp cơ sở đào tạo với đề tài: “A multiple criteria supplier selection model for Vietnamese textile and apparel companies“, người hướng dẫn Khoa học: PGS.TS. […]

Read More
Jun 30

THÔNG BÁO KHÓA HỌC “PROPOSAL WRITING FOR RESEARCH PROJECTS 2020” CỦA DAAD

Đào tạo SĐHComment Closed

Trường Đại học Quốc Tế – ĐHQG TP.HCM trân trọng thông báo thông tin về khóa học “Proposal Writing for Research Projects 2020” do DAAD tổ chức dành cho giảng viên/nghiên cứu sinh với thông tin như sau: Thời gian: Thứ bảy, ngày 18/7/2020, từ 9g00 đến 16g30 Địa điểm: Trung tâm Thông tin DAAD […]

Read More
Jun 16

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG – NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH – NCS. NÔNG THỊ NHƯ MAI

Đào tạo SĐHComment Closed

Trường Đại học Quốc tế tổ chức Hội đồng cấp trường đánh giá luận án tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh ngành Quản trị Kinh doanh.   Nghiên cứu sinh: Nông Thị Như Mai Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Hồ Thanh Phong Luận án: A multiple criteria supplier selection model for Vietnamese textile and […]

Read More
Jun 15

THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH THỨC HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2019 -2020

Đào tạo SĐHComment Closed

Phòng Đào tạo Sau Đại học, Trường Đại học Quốc tế thông báo thời khóa biểu chính thức học kỳ hè năm học 2019 -2020.  Trường hợp các anh chị muốn thay đổi đăng ký môn học, vui lòng điền form add/drop môn hoặc email về: ntthanh@hcmiu.edu.vn để được hỗ trợ. (phiên bản thời khóa […]

Read More
Jun 11

THÔNG BÁO CHUẨN TIẾNG ANH ĐẦU RA SAU ĐẠI HỌC

Đào tạo SĐHComment Closed

Phòng Đào tạo Sau Đại học thông báo về chuẩn tiếng anh đàu ra chương trình sau đại học của trường Đại học Quốc tế như sau:  Trân trọng 

Read More
Jun 09

THÔNG BÁO HỌC BỔNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM NĂM 2020

Đào tạo SĐHComment Closed

Phòng Đào tạo Sau Đại học thông báo thông tin học bổng của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh năm 2020: Đối tượng: học viên hoặc nghiên cứu sinh đang trong thời gian học tập chính thức. Học đúng tiến độ và có kết quả học tập tối thiểu 70/100 (đối với khối […]

Read More
May 21

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MÔN HỌC, HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2019 -2020

Đào tạo SĐHComment Closed

Phòng Đào tạo sau đại học thông báo về việc đăng ký môn học, học kỳ hè năm học 2019 -2020.  Chi tiết các anh chị học viên vui lòng truy cập link bên dưới:  https://edusoftmaster.hcmiu.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=145 Trân trọng, 

Read More
Apr 29

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỌC TẬP TRUNG CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC TỪ 04/5/2020

Đào tạo SĐHComment Closed

Phòng Đạo tạo Sau Đại học, Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM thông báo: Các học viên/ nghiên cứu sinh chương trình sau đại học của nhà trường sẽ tiến hành học tập trung trở lại từ tuần lễ 04/5/2020. Nhà trường sẽ tiến hành các biện pháp đảm bảo khoảng cách tối thiểu theo […]

Read More
Apr 10

THÔNG BÁO GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 -2020 CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC

Đào tạo SĐHComment Closed

  Trường Đại học Quốc tế giảm 10% học phí học kỳ II, năm học 2019-2020 cho học viên, nghiên cứu sinh các chương trình sau đại học của Trường Đại học Quốc tế cụ thể:  Giảm 10% học phí học kỳ 2 năm học 2019 -2020 đối với các môn học giảng dạy bằng […]

Read More