Quy chếSố Quyết định ban hànhNgày ban hành
Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ160/QĐ-ĐHQG24/3/2017
Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ166/QĐ-ĐHQG26/02/2018
Quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ và tiến sĩ83/QĐ-ĐHQG19/02/2016
Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ năm 200901/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH05/1/2009
Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ năm 20101020/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH10/9/2010