Tin tức

Thumbnails08432019104310Icon-Thong-bao

Phòng Đào tạo Sau Đại học trường Đại học Quốc Tế-  ĐHQG TP.HCM xin thông báo hạn chót nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 là ngày 05/8/2019.

Mẫu đơn xét tốt nghiệp:

CV mẫu 1 (dành cho học viên đã đi làm)
CV mẫu 2 (dành cho học viên chưa đi làm)
Đơn đăng ký xét tốt nghiệp

Mẫu đơn xét đạt chuẩn tiếng Anh đầu ra: Đơn đăng ký xét chuẩn trình độ Tiếng Anh

Tham khảo: Quy trình gia hạn thời gian học tập