Phòng Đào tạo Sau Đại học xin thông báo Chính sách miễn giảm học phí cho Học viên Sau Đại học. Chi tiết như sau: 1. Hỗ trợ học phí cho học viên có anh chị em ruột, vợ hoặc chồng đang học tại trường Đại học Quốc tế- ĐHQG TP.HCM (ĐHQT): Anh chị em […]

Read More