Quy trình đăng ký tuyển sinh Sau Đại học

1. Chun b h sơ d tuyn:Dựa và nguyện vọng và mục tiêu theo học, học viên tải các mẫu đơn đăng ký dự tuyển phù hợp theo hướng dẫn dưới đây:

1.1 Trình đ Thc sĩ (download mu hồ sơ bằng cách click vào từng mẫu đơn dưới đây)

1a. Đơn đăng ký dự tuyển (dành cho đối tượng dự thi)
1b. Đơn đăng ký xét tuyển (dành cho đối tượng xét tuyển)
2. Sơ yếu lý lịch
3. Giấy giới thiệu của cơ quan
4. Đơn xác nhận ưu tiên (dành cho các thí sinh thuộc diện ưu tiên)
5. Giấy cam kết – Công nhận văn bằng nước ngoài  (Dành cho thí sinh tốt nghiệp Đại học nước ngoài hoặc các chương trình liên kết)
6. Đơn cam kết tham gia nghiên cứu(Dành cho thí sinh tốt nghiệp loại Giỏi)
7a. Bìa hồ sơ dự thi
7b. Bìa hồ sơ xét tuyển

 • Bìa hồ sơ;
 • Đơn đăng ký dự tuyển cao học có dán ảnh;
 • Hoc đơn xin xét tuyển có dán ảnh (đối với trường hợp xét tuyển);
 • Sơ yếu lý lịch có dán ảnh (ảnh có đóng dấu giáp lai, sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương hoặc nơi đang công tác trong vòng 6 tháng tính từ ngày xác nhận đến ngày nộp hồ sơ);
 • 02 Bản sao y công chứng bằng Tốt nghiệp Đại học (hoặc 02 Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh đang chờ bằng tốt nghiệp) trong vòng 6 tháng tính từ ngày xác nhận đến ngày nộp hồ sơ và 02 Bảng điểm tốt nghiệp Đại học;
 • Giấy giới thiệu của cơ quan (Bt buc đi vi thí sinh d thi ngành Qun tr kinh doanh có bng đi hc không thuc khi ngành Kinh tế và ngành Qun lý Công);
 • 03 ảnh 3×4 (mặt sau ảnh ghi họ tên, ngày sinh của thí sinh, ngành đăng ký dự thi);
 • Chứng chỉ Anh văn (nếu có);
 • Giấy xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
 • Đối với thí sinh người Việt Nam có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp:
 • Văn bản công nhận văn bằng do Cục quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp. (xem hướng dẫn tại website hcmiu.edu.vn, mục Tuyển sinh)
 • Thời hạn nộp văn bản: nộp kèm hồ sơ đăng ký tuyển sinh, hoặc bổ sung trước ngày dự thi.
 • Đơn cam kết (Bt buc đi vi trường hp gi Văn bn công nhn sau ngày d thi).

1.2 Trình đ Tiến sĩ (download mu h sơ bằng cách click vào từng mẫu đơn dưới đây)

1. Đơn xét nghiên cứu sinh
2. Sơ yếu lý lịch
3. Giấy giới thiệu của cơ quan
4. Lý lịch khoa học
5. Giấy đồng ý hướng dẫn NCS
6. Thư giới thiệu NCS
7. Đơn xác nhận ưu tiên
8. Giấy cam kết công nhận văn bằng nước ngoài
9. Bìa hồ sơ xét nghiên cứu sinh

 • Bìa hồ sơ;
 • Đơn đăng ký xét tuyển nghiên cứu sinh (đã dán ảnh);
 • Đơn xin xét tuyển (đã dán ảnh) (đối tượng 2);
 • Hoặc Đơn đăng ký dự tuyển cao học (đã dán ảnh) (đối tượng 3);
 • Sơ yếu lý lịch (đã dán ảnh, có xác nhận của địa phương hoặc nơi đang công tác);
 • Lý lịch khoa học (đã dán ảnh, có xác nhận của địa phương hoặc nơi đang công tác);
 • 02 bản sao y công chứng bằng Tốt nghiệp Thạc sĩ và Bảng điểm;
 • 02 Bản sao y công chứng bằng Tốt nghiệp Đại học và Bảng điểm;
 • 07 bộ đề cương nghiên cứu bằng tiếng Anh;
 • Minh chứng 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỉ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 3 năm tính đến ngày nộp hồ sơ;
 • Giấy chấp thuận đào tạo NCS của cán bộ dự kiến hướng dẫn (danh sách cán bộ dự kiến hướng dẫn xem tại website hcmiu.edu.vn, mục Tuyển sinh);
 • Thư giới thiệu (đánh giá năng lực chuyên môn của thí sinh từ 02 nhà khoa học);
 • Giấy giới thiệu của cơ quan;
 • 03 ảnh 3×4 cm (mặt sau hình ghi rõ họ tên, ngày sinh);
 • Chứng chỉ Anh văn tương dương: IELTS 5.0, TOEFL iBT 45
 • Giấy xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
 • Đối với thí sinh người Việt Nam có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp:
  • Văn bản công nhận văn bằng do Cục quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp. (xem hướng dẫn tại website hcmiu.edu.vn, mục Tuyển sinh)
  • Thời hạn nộp văn bản: nộp kèm hồ sơ đăng ký tuyển sinh, hoặc bổ sung trước ngày dự thi.
  • Đơn cam kết (Bắt buộc đối với trường hợp gửi Văn bản công nhận sau ngày dự thi).

Các mc thi gian cn lưu ý

Ni dung

Thi gian

Nhn h sơ

–          Đối với thí sinh học bổ sung kiến thức:
đến 14/3/2019

–          Đối với thí sinh không học bổ sung kiến thức: đến 26/4/2019

Hc b sung kiến thc

18/3/2019 – 20/4/2019

Hướng dn ôn tp

06/5/2019 – 11/5/2019

Ôn thi Tiếng Anh

20/4/2019 – 04/5/2019

Ngày thi

+Thc sĩ (môn Tng hp, Phng vn)

+Tiến sĩ (xét tuyn Nghiên cu sinh)

 

18/5/2019

19/5/2019

Thi môn Tiếng Anh

Sáng 19/5/2019

Công b kết qu

Tháng 6/2019

Hc chính thc

Tháng 9/2019

2. Đa đim nhn h sơ: Học viên chuẩn bị đầy đủ hồ sơ được yêu cầu ở mục 1 có thể đem đến nộp trước hạn chót nộp hồ sơ tại 2 địa điểm sau:

 • Phòng O2.609, Lầu 6, Trường ĐH Quốc tế, Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức. (từ thứ 2 đến thứ 6, 8:00 – 16:00)
 • Trung tâm Pasteur, Số 234 Pasteur, 6, Q.3, Tp.HCM (từ thứ 2 đến thứ 6, 17:30 – 20:30).

3. L phí d thi:Sau khi nộp hồ sơ cho nhân viên phòng Đào tạo Sau đại học, học viên sẽ nhận được 1 biên nhận hồ sơ (có chữ ký của người nhận hồ sơ) và được hướng dẫn đóng lệ phí thi phù hợp với chương trình thi và các lớp ôn tập. Lệ phí của từng phần được niêm yết ở đợt 1/2019 như sau:

3.1 Trình đ Thc sĩ:
– Xét hồ sơ và lệ phí dự tuyển:
*Đối tượng dự tuyển: 300.000 đồng/ người
* Đối tượng xét tuyển: 180.000 đồng/ người
* Đối tượng phải thi môn Tiếng Anh: 120.000 đồng/người

3.2 Trình đ Tiến sĩ:
– Đối với trường hợp có bằng thạc sĩ đúng ngành: 200.000 đồng/người 
– Đối với trường hợp có bằng thạc sĩ trái ngành: 500.000 đồng/người
– Đối với trường hợp có bằng đại học loại giỏi đúng ngành: 380.000đồng/người
– Hướng dẫn ôn tập (không bt buc)

L phí các lp B sung kiến thc Hướng dn ôn tp Ôn thi Tiếng Anh:

Ngành

B sung kiến thc
đng/người

Hướng dn ôn tp
đng/người

Ôn thi Tiếng Anh
đng/người

Quản trị Kinh doanh

2.400.000

550.000

1.100.000

Công nghệ Sinh học

Không tổ chức lớp

700.000

Công nghệ Thực phẩm

5.300.000

700.000

Kỹ thuật Điện tử

4.000.000

700.000

Quản lý Công nghệ Thông tin

2.700.000

550.000

Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

3.200.000

800.000

Kỹ thuật Y sinh

2.000.000

550.000

Quản lý Công

2.500.000

400.000

Các mc hc phí s thay đi theo t giá chuyn đi gia USD và đng Vit Nam vào mi hc k.

L phí chương trình Tiếng Anh Bridging program: ~ 6.0000 đồng/ người (259 USD). (Dành cho thí sinh chưa 

Ghi chú: Thí sinh cn chun b đ l phí đ đóng kèm khi np h sơ đăng ký d thi.

Thi gian và đa đim hc (d kiến):

Ngành

–     Thi gian: Bui ti và các ngày cui tun

–     Đa đim: Trung tâm Pasteur, S 234 Pasteur, P.6, Q.3, Tp.HCM

–     Thi gian: Ban ngày, các ngày trong tun

–     Đa đim: Trường Đi hc Quc tế, KP.6, P.Linh Trung, Q.Th Đc, TP.HCM

Thc sĩ Qun tr Kinh doanh

x

 

Thc sĩ Qun lý Công

x

 

Thc sĩ Toán ng dng

x

 

Thc sĩ Công ngh Sinh hc

 

x

Thc sĩ Công ngh thc phm

x

(chương trình đnh hướng nghiên cu)

x

(chương trình nghiên cu)

Thc sĩ K thut Y sinh

 

x

Thc sĩ K thut Đin t

x

(chương trình đnh hướng nghiên cu)

x

(chương trình nghiên cu)

Thc sĩ Qun lý Công ngh Thông tin

x

(chương trình đnh hướng nghiên cu)

x

(chương trình nghiên cu)

Thc sĩ K thut H thng Công nghip

x

(chương trình đnh hướng nghiên cu)

x

(chương trình nghiên cu, dành cho hc viên đã qua 1 hc k đu hc theo phương thc 2 đt đim trung bình (GPA) 70))

Tiến sĩ Qun tr Kinh doanh

 

x

Tiến sĩ Công ngh Sinh hc

 

x

Riêng chương trình Qun lý công hc vào các ngày cui tun.

4. D thi: Khi đã hoàn thành lệ phí và các lớp bổ sung kiến thức, ôn tập (thời gian và học phí ở mục 3), học viên tham gia kỳ thi tuyển sinh đầu vào Sau Đại học trường ĐH Quốc Tế. Nội dung và hình thức thi theo thông tin như sau:

4.1. Trình đ Thc sĩ:

D thi: Người dự tuyển sẽ thi 3 môn, gồm: Tổng hợp, Phỏng vấn và Tiếng Anh.

* Điu kin được min thi tuyn môn Tiếng Anh: Khi người d tuyn tha mt trong các điu kin sau đây (np cùng vi h sơ d thi)

 • Có bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh;
 • Có bằng tốt nghiệp đại học hay sau đại học (nước ngoài hoặc trong nước) mà ngôn ngữ dùng trong đào tạo là tiếng Anh không qua phiên dịch;
 • Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng, có bằng tốt nghiệp các chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc ĐHQG-HCM công nhận;
 • Có chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu cấp độ B1: TOEFL ITP ≥ 450, TOEFL iBT ≥ 45, IELTS ≥ 4.5, TOEIC ≥ 450, Cambridge Exam ≥ PET, BEC ≥ Priliminary, BULATS  ≥  40, VNU-EPT  ≥ 201 hoc các chng ch khác tương đương theo quy đnh hin hành ca ĐHQG – HCM và chng ch tiếng Anh ca các đơn v sau: Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội, Trường ĐH Hà Nội, Trường ĐH Ngoại Ngữ – ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH Ngoại Ngữ – ĐH Huế, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Trung tâm SEAMEO RETRAC, Trường ĐH Thái Nguyên; Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Vinh và Trường ĐH Cần Thơ.
 • Thi hn: trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
 • Có chứng nhận đạt môn tiếng Anh (điểm thi ≥ 50) của các đợt tuyển sinh Sau đại học do ĐHQG-HCM tổ chức và còn thời hạn 02 năm kể từ ngày thi môn tiếng Anh đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

Xét tuyn:

 • Thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển sẽ thi 2 môn, gồm: Phỏng vấn và Tiếng Anh
 • Điều kiện được miễn thi môn Tiếng Anh: như quy đinh tại mục 6.1.1
 • Đối tượng được xét tuyển: đối với người tốt nghiệp trình độ đại học, trình độ thạc sĩ ngành đúng, ngành phù hợp với ngành đăng ký xét tuyển (*)
  – Người nước ngoài;
  – Người tốt nghiệp đại học các chương trình chất lượng cao PFIEV;
  – Người tốt nghiệp đại học các chương trình đã được kiểm định ABET còn trong thời gian hiệu lực;
  – Người tốt nghiệp chương trình kỹ sư, cử nhân tài năng của ĐHQG;
  – Người tốt nghiệp đại học chính quy từ các chương trình đào tạo đã được công nhận kiểm định quốc tế hoặc khu vực được ĐHQG-HCM công nhận còn trong thời gian hiệu lực có điểm trung bình từ 7,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10); Người tốt nghiệp chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam có điểm trung bình tích lũy từ 7,5 điểm trở lên (theo thang điểm 10); Người tốt nghiệp chính quy, văn bằng 2 chính quy loại giỏi có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 trở lên (theo thang điểm 10). Thời gian xét tuyển các trường hợp này là 12 tháng tính từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển;
  – Các chương trình đặc biệt theo Đề án được Giám đốc ĐHQG-HCM phê duyệt. 

 (*) Đi vi ngành K thut Y sinh, điu kin các ngành được xét tuyn: Kỹ thuật Y sinh, Vật lý kỹ thuật Y Sinh, Điện tử Y Sinh.

 4.2. Trình đ Tiến sĩ:
   a/ Hình thc tuyn sinh:

 •  Công ngh sinh hc:

Đi tượng d tuyn

Hình thc tuyn sinh

Đi tượng 1:

Tốt nghiệp Thạc sĩ các chuyên ngành Sinh học, CNSH, Hóa sinh học, Vi sinh vật học, Sinh thái học, Di truyền học, Sinh học ứng dụng.

Xét tuyển NCS

(Không cần học môn học bổ sung trước khi dự tuyển)

Đi tượng 2:

Tốt nghiệp Đại học hệ chính quyloại giỏi các chuyên ngành Sinh học, CNSH, Hóa sinh học, Vi sinh vật học, Sinh thái học, Di truyền học, Sinh học ứng dụng .

Thi tuyển sau đại học/Xét chuyển tiếp sinh (nếu có bằng tốt nghiệp đại học trong vòng 12 tháng kể từ ngày cấp bằng) + Xét tuyển NCS

 (Không cần học môn học bổ sung trước khi dự tuyển)

Đi tượng 3:

Tốt nghiệp thạc sĩ hoặc đại học (loại giỏi) các chuyên ngành gần:

Nhóm ngành Y Dược, Nhóm ngành Thú y

Nhóm ngành Nông nghiệp (trừ các ngành về kinh tế, kinh doanh)

Ngành Hóa học

Công nghệ sau thu hoạch, Bảo vệ thực vật

Khuyến nông, Nuôi trồng thủy sản

Chăn nuôi, Khoa học cây trồng

Kỹ thuật y học, Kỹ thuật sinh học, Kỹ thuật y sinh.

Thi tuyển sau đại học + Xét tuyển NCS

(Không cần học môn học bổ sung trước khi dự tuyển)

 • Qun tr kinh doanh:

Đi tượng d tuyn

Hình thc tuyn sinh

Đi tượng 1:

Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành QTKD hoặc các chuyên ngành gần với chuyên ngành QTKD với điểm trung bình tích lũy tối thiểu là 6.5/10, 65/100, hoặc điểm B+:

Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành,

Kinh doanh Thương mại,

Tài chính – Ngân hàng, Kế toán,

Chính sách công, Quản lý công,

Quản trị Nhân lực, Hệ thống Thông tin Quản lý,

Quản trị Văn phòng, Quản lý Kinh tế,

Quản lý Khoa học và Công nghệ,

Quản lý Công nghiệp, Quản lý Năng lượng,

Quản trị Marketing, Marketing và Du lịch,

Kinh doanh quốc tế, Kinh tế học,

Kinh tế phát triển, Kinh tế và Tài chính,

Kinh doanh và Kinh tế.

Xét tuyển NCS

(Không cần học môn học bổ sung trước khi dự tuyển)

Đi tượng 2:

Tốt nghiệp đại học hệ chính quy chuyên ngành QTKD hoặc các chuyên ngành gần với chuyên ngành QTKD loại xut sc từ các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh.

Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành,

Quản trị Khách sạn,

Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ Ăn uống,

Marketing, Bất động sản,

Kinh doanh Quốc tế, Kinh doanh Thương mại,

Tài chính – Ngân hàng, Bảo hiểm,

Kế toán, Kiểm toán,

Khoa học Quản lý, Quản trị Nhân lực,

Hệ thống Thông tin Quản lý,

Quản trị Văn phòng.

Thi tuyển sau đại học/Xét chuyển tiếp sinh (nếu có bằng tốt nghiệp đại học trong vòng 12 tháng kể từ ngày cấp bằng) + Xét tuyển NCS

(Không cần học môn học bổ sung trước khi dự tuyển)

Đi tượng 3:

Tốt nghiệp thạc sĩ không liên quan đến chuyên ngành QTKD hoặc gần với chuyên ngành QTKD nhưng tốt nghiệp đại học hệ chính quy chuyên ngành QTKD hoặc các chuyên ngành gần với chuyên ngành QTKD thể hiện trong Đối tượng 2, đạt từ loại khá trở lên.

Thi tuyển sau đại học + Xét tuyển NCS

(Không cần học môn học bổ sung trước khi dự tuyển)

Quy đnh v trình đ Tiếng Anh ca người d tuyn: Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ như sau:

 • Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài mà trong đó ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Anh, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;
 • Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ngành ngôn ngữ Anh do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;
 • Có chứng chỉ tiếng Anh: TOEFL iBT ≥ 45, IELTS ≥ 5.0
 • Thi hn: trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
 • Chính sách ưu tiên:
  – Đi tượng ưu tiên
  + Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
  + Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;
  + Con liệt sĩ;
  + Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;
  + Người dân tộc thiểu số;
  + Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học
  – Mc ưu tiên: Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại mục 6.3.1 (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi 10 điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ theo quy định và cộng một điểm (thang điểm 10) cho một trong hai môn thi theo quy định tại mục 6.1.1. Nguyên tắc ưu tiên như sau: Khi 01 môn thi có điểm < 5.0 và 01 môn thi ≥ 5.0 thì cộng 1.0 điểm cho môn thi có điểm dưới trung bình. Các trường hợp còn lại thì cộng 1.0 điểm vào môn Phỏng vấn.

** Chương trình Bridging program: dành cho học viên và Nghiên cứu sinh trúng tuyển (tr ngành Qun lý Công):

 • Chứng chỉ tiếng Anh và điểm thi tiếng Anh của học viên trúng tuyển vào Trường ĐH Quốc tế sẽ được dùng để phân loại trình độ tiếng Anh của học viên.
 • Học viên/Nghiên cứu sinh sẽ theo học ngay chương trình chính thức khi thỏa một trong các điều kiện sau:
 • Có bằng tốt nghiệp Đại học ngành tiếng Anh;
 • Có bằng tốt nghiệp Đại học Hay Sau đại học mà ngôn ngữ dùng trong đào tạo là tiếng Anh không qua phiên dịch;
 • Có chứng chỉ: IELTS ≥6.0, TOEFL PBT (ITP) ≥ 500, TOEFL IBT ≥ 61, hoặc TOEIC ≥ 600 trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
 • Nếu chưa đạt một trong những điều kiện trên, học viên sẽ tham gia lớp học tiếng Anh tăng cường – Bridging program gồm 4 kỹ năng Nghe, Thuyết trình, Đọc và Viết.

5. Nhn kết qu và nhp hc: Sau khi hoàn thành kỳ thi tuyển sinh Sau Đại học, thí sinh chờ nhận thông bào kết quả kỳ tuyển sinh qua website oga.hcmiu.edu.vn. Đối với thí sinh trúng tuyển, các bạn nhận “Giấy báo trúng tuyển” theo hướng dẫn trong thông báo kết quả tuyển sinh.

6. Liên hĐể biết thêm thông tin chi tiết về thủ tục nộp hồ sơ đăng ký dự thi vui lòng liên hệ:

 • Nguyễn Hồng Minh – Điện thoại: 028. 37244270 – Nội bộ: 3120 (từ 8:00 đến 16:00) – Email: nhminh@hcmiu.edu.vn
 • Lại Trần Thanh Sơn– Điện thoại: 028. 37244270 – Nội bộ: 3209 (từ 8:00 đến 16:00) – Email: lttson@hcmiu.edu.vn
 • Điện thoại: 028. 3824 2092 (từ 17:30 đến 20:00)./.