Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQT) là trường đại học công lập đầu tiên sử dụng hoàn toàn tiếng Anh làm ngôn ngữ giảng dạy và nghiên cứu với bằng cấp chính quy có giá trị trong nước, khu vực và thế giới. Đại học Quốc Tế là cũng là trường đại học công lập đa ngành, đa lĩnh vực. Nhà trường tập trung đào tạo các ngành học thuộc lĩnh vực mũi nhọn từ kinh tế – quản lý đến kỹ thuật – công nghệ, khoa học – tự nhiên. Được trang bị hệ thống phòng học và phòng thí nghiệm hiện đại cùng đội ngũ giảng viên hùng hậu 100% tốt nghiệp Tiến sĩ từ các trường đại học danh tiếng thế giới, trường đã có bước nhảy vọt khẳng định về chất và lượng của tổ chức Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA).

A. Các ngành đào tạo Thạc sĩ của trường Đại học Quốc tế hiện nay:

 1. Quản trị Kinh doanh
 2. Quản lý Công
 3. Công nghệ Sinh học
 4. Công nghệ Thực phẩm
 5. Kỹ thuật Y sinh
 6. Điện tử Viễn thông
 7. Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp
 8. Quản lý Công nghệ Thông tin
 9. Toán Ứng dụng

B. Các ngành đào tạo Tiến sĩ của trường Đại học Quốc tế hiện nay:

 1. Quản trị Kinh doanh
 2. Công nghệ Sinh học