Năm 2018, Trường Đại học Quốc tế tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ 2 ngành sau:

1. CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG ĐẶC BIỆT:

1.1. Mức học bổng:

Nghiên cứu sinh được miễn học phí cho toàn khóa học tại trường ĐHQT (không bao gồm khóa Bridging program) theo một trong ba mức sau:

 • Mức 1: Miễn 100% học phí toàn khóa học
 • Mức 2: Miễn 50% học phí toàn khóa học.
 • Mức 3: Miễn 25% học phí toàn khóa học.

1.2. Điều kiện nhận học bổng:

 • Mức 1: được cấp cho nghiên cứu sinh tốt nghiệp Thạc sĩ (hoặc Đại học) từ loại Giỏi trở lên và đạt điểm xét duyệt đề cương nghiên cứu sinh ≥ 8.5, có cam kết tham gia nghiên cứu khoa học tại Khoa/Bô môn và trợ giảng cao học 2 môn/học kỳ.
 • Mức 2: được cấp cho nghiên cứu sinh tốt nghiệp Thạc sĩ (hoặc Đại học) từ loại Giỏi trở lên và đạt điểm xét duyệt đề cương nghiên cứu sinh từ 7.5 đến 8.0; hoặc đạt điểm xét duyệt đề cương nghiên cứu sinh  ≥ 8.0 (không kể loại tốt nghiệp Thạc sĩ hoặc Đại học), có cam kết tham gia nghiên cứu khoa học tại Khoa/Bô môn và trợ giảng cao học 1 môn/học kỳ.
 • Mức 3: được cấp cho nghiên cứu sinh đạt điểm xét duyệt đề cương nghiên cứu sinh ≥ 7.0 (không kể loại tốt nghiệp Thạc sĩ hoặc Đại học), và làm trợ giảng cao học 1 môn/học kỳ.

Lưu ý: Xét duyệt đề cương nghiên cứu sinh áp dụng thang điểm 10.

1.3. Trách nhiệm của nghiên cứu sinh:

 • Nhận học bổng Mức 1: Làm trợ giảng cho môn lý thuyết 120 tiết/năm; hoặc giảng dạy thực hành 240 tiết/năm.
 • Nhận học bổng Mức 2: Làm trợ giảng cho môn lý thuyết 90 tiết/năm; hoặc giảng dạy thực hành 120 tiết/năm.
 • Nhận học bổng Mức 3: Làm trợ giảng cho môn lý thuyết 45 tiết/năm; hoặc giảng dạy thực hành 60 tiết/năm.

1.4. Điều kiện duy trì học bổng:

 • Đảm bảo tiến độ đào tạo theo thiết kế chuẩn với GPA ≥ 75/100, trong đó không có môn nào < 55/100, áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo.
 • Được Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu kỳ thi kiểm tra chất lượng (báo cáo giữa kỳ)
 • Hoàn thành trách nhiệm của Nghiên cứu sinh (thể hiện tại mục 1.3):
  • Làm Trợ giảng hoặc giảng dạy thực hành thì được giảng viên đứng lớp đánh giá đạt yêu cầu.
  • Được trưởng Khoa/ Bộ môn nhận xét là đạt trong công tác NCKH.

1.5. Thời gian áp dụng học bổng:

 • Học bổng chỉ được cấp trong thời gian khóa học chính thức, nghiên cứu sinh bị trễ hạn thì trong thời gian trễ không được nhận học bổng.
 • Nghiên cứu sinh tạm dừng, bảo lưu ở học kỳ nào thì không được nhận học bổng ở học kỳ đó.
 • Với nghiên cứu sinh trúng tuyển, thuộc diện được nhận học bổng: nếu nghiên cứu sinh không nhập học thì học bổng sẽ bị hủy.

2. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

2.1. Đề cương nghiên cứu:

Có đề cương nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng về hướng nghiên cứu, đề tài hoặc chủ đề nghiên cứu; tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan; mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu dự kiến; kế hoạch học tập và nghiên cứu trong thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của người dự tuyển trong vần đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; đề xuất người hướng dẫn.

2.2. Cán bộ hướng dẫn:

Được ít nhất một nhà khoa học có chức danh Phó Giáo sư trở lên hay học vị Tiến sĩ khoa học; hoặc hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ đồng hướng dẫn trong danh sách đính kèm tại mục 2.5.3 đồng ý nhận hướng dẫn nghiên cứu.Trường hợp người dự tuyển đề nghị người hướng dẫn không có tên trong danh sách này phải được nhà trường chấp thuận trước khi nộp hồ sơ dự tuyển.

2.3. Thư giới thiệu:

Có hai thư giới thiệu của hai giảng viên hoặc nghiên cứu viên có chức danh Giáo sư hoặc Phó Giáo sư hoặc học vị Tiến sĩ khoa học hoặc Tiến sĩ cùng ngành. Thư giới thiệu phải có nhận xét, đáng giá về năng lực, phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể:

 • Phẩm chất đạo đức, đặc biệt là đạo đức nghề nghiệp;
 • Năng lực hoạt động chuyên môn;
 • Phương pháp làm việc;
 • Khả năng nghiên cứu;
 • Khả năng làm việc nhóm;
 • Điểm mạnh và điểm yếu của người dự tuyển;
 • Triển vọng phát triển về chuyên môn;
 • Những nhận xét khác và mức ủng hộ, giới thiệu người dự tuyển làm nghiên cứu sinh.

2.4. Có giấy xác nhận của địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

2.5. Hình thức và Thời gian đào tạo:

2.5.1. Hình thức đào tạo:

 • Tập trung toàn thời gian.
 • Thời gian học: Ban ngày, các ngày trong tuần
 • Địa điểm học: Trường Đại học Quốc tế, KP. 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp.HCM
 • Trường hợp NCS không theo học tập trung và được Trường chấp nhận thì chương trình đào tạo và nghiên cứu của NCS phải có tổng thời gian học tập và nghiên cứu như quy định, trong đó có ít nhất 12 tháng tập trung tại Trường.

2.5.2. Thời gian đào tạo:

Thời gian đào tạo chính thức của khóa đào tạo Tiến sĩ có bằng Thạc sĩ đúng chuyên ngành là 3 năm tập trung, chưa có bằng Thạc sĩ đúng chuyên ngành là 4 năm tập trung.

2.5.3. Chương trình đào tạo:

Ngành Công nghệ sinh học:

 • Danh mục các hướng nghiên cứu: xem tại đây
 • Chương trình đào tạo:
 • Liên hệ:
  • Khoa Công nghệ Sinh học – Phòng O1.708 – Điện thoại: 08.3724 4270 – Nội bộ: 3233, 3332
  • PGS. TS. Trần Văn Minh – Điện thoại: 08.3724 4270 – Nội bộ: 3335 – Email: tvminh@hcmiu.edu.vn
  • ThS. Đỗ Ngọc Phúc Châu – Điện thoại: 08.3724 4270 – Nội bộ: 3335 – Email: dnpchau@hcmiu.edu.vn

Ngành Quản trị kinh doanh:

 • Danh mục các hướng nghiên cứu: xem tại đây
 • Chương trình đào tạo:
 • Liên hệ:
  • Khoa Quản trị kinh doanh – Phòng A1.306 – Điện thoại: 08. 3724 4270 – Nội bộ: 3230
  • TS. Nguyễn Như Tỷ, Email: nhutynguyen@hcmiu.edu.vn