Hướng dẫn học vụ Tiến sĩ

Kế hoạch năm học 2018-2019

Học kỳ I: 11/09/2018 – 22/01/2019

Học kỳ II: 22/01/2019 – 17/06/2019

Học kỳ hè: 25/06/2019 – 19/08/2019

Hướng dẫn sử dụng Edusoft Master (cổng thông tin học viên)

Đường link: http://www.hcmiu.edu.vn/edusoftMaster

Đăng nhập:

 • Username: mã số học viên/nghiên cứu sinh
 • Password: Ngày sinh (nnttnn)
 • Ví dụ: sinh ngày 11/12/1991, password: 111291
 • Học viên cần đổi password sau lần đăng nhập đầu tiên

Đăng ký môn học

 • Học kỳ đầu tiên: Nhà trường xếp thời khóa biểu mặc định
 • Từ học kỳ thứ 2 trở đi: HV/NCS tự đăng ký môn học
 • Xem hướng dẫn tại http://www.hcmiu.edu.vn/edusoftMaster/HDDKMH.htm

Những tác vụ khác:

 • Xem thời khóa biểu
 • Xem học phí
 • Xem điểm
 • Đăng ký môn học
 • Xem thông báo
 • Lấy form học viên

Dịch vụ cung cấp cho học viên, nghiên cứu sinh

Tất cả dịch vụ được cung cấp khi học viên đã hoàn tất học phí

 • Cấp bảng điểm và các giấy chứng nhận học viên, …
 • Làm thẻ học viên nếu bị mất, gia hạn thẻ (đóng lệ phí làm lại thẻ)
 • Đăng ký bảo hiểm y tế khi có nhu cầu

MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý VỀ QUY CHẾ HỌC VỤ

 • Thời gian học:

Thời gian học đúng hạn – thời gian học tối đa:

Thạc sĩ:

 • Thời gian học đúng hạn:
 • Ngành đào tạo 1.5 năm: Công nghệ Sinh học, Kỹ thuật Điện tử, Quản lý Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp, Kỹ thuật Y sinh
 • Ngành đào tạo  2 năm: Công nghệ Thực phẩm, Quản trị Kinh Doanh, Quản lý Công
 • Thời gian học tối đa: 4 năm, gồm cả thời gian nộp chứng chỉ Tiếng Anh đầu ra
 • Thời gian học tối đa: gồm cả thời gian nộp chứng chỉ Tiếng Anh đầu ra
 • Hết thời gian học đúng hạn, học viên phải làm đơn gia hạn học tập

Tiến sĩ:

Thời gian học tập:

 • Đối tượng đã có bằng Thạc sĩ: thời gian đào tạo là 3 năm
 • Đối tượng chưa có bằng Thạc sĩ: thời gian đào tạo là 4 năm
 • Thời gian gia hạn học tập tối đa là 2 năm
 • Thời gian học tối đa: 4 năm, gồm cả thời gian nộp chứng chỉ Tiếng Anh đầu ra
 • Thời gian học tối đa: gồm cả thời gian nộp chứng chỉ Tiếng Anh đầu ra
 • Hết thời gian học đúng hạn, học viên phải làm đơn gia hạn học tập

Quy định bảo lưu – tạm dừng:

 • Thời gian tối đa: 1 năm
 • Thời gian này tính vào tổng thời gian học tập

Xử lý học vụ:

 • Nội dung: chương III, Quy định xử lý học vụ chương trình đào tạo sau đại học do trường Đại học Quốc tế cấp bằng

Phân loại điểm:

Xếp loại

Thang điểm 100

Điểm chữ

Thang điểm 4

Đạt (Passing)

Xuất sắc (Excellent)

90 ≤ GPA ≤ 100

A+

4,0

Giỏi (Very good)

80 ≤ GPA < 90

A

3,5

Khá (Good)

70 ≤ GPA < 80

B+

3,0

Trung bình Khá (Fair)

60 ≤ GPA < 70

B

2,5

Trung bình (Average)

55 ≤ GPA < 60

C

2,0

Không đạt (No passing)

Yếu (Weak)

40 ≤ GPA < 55

D+

1,5

Kém (Very weak)

30 ≤ GPA < 40

D

1,0

GPA < 30

F

0,0

Ghi chú: thang điểm quy đổi 4 chỉ mang tính tham khảo, dùng chuyển đổi khi cần thiết, không dùng để ghi và phân loại kết quả đánh giá.

Hướng dẫn đóng học phí:

Tỉ giá VNĐ/USD được thông báo đầu mỗi học kỳ

Học viên nộp học phí bằng các phương thức sau: 

Cách 1: Nộp tiền mặt và nhận biên lai tại:

1. Phòng Kế hoạch tài chính:

 • Tầng 7, Phòng O2.701, Trường Đại học Quốc tế
 • Thời gian: Thứ 2 đến Thứ 7, 8:00 – 16:00

2. Trung tâm Pasteur:

 • 234 Pasteur, P.6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: Thứ 4 và Thứ 6, 17:30 – 20:00 

Cách 2: Nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trường theo nội dung sau:

     Tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN

 • Tên đơn vị             : Trường Đại học Quốc tế
 • Số tài khoản          : 00000.35267
 • Tại ngân hàng       : BIDV – CN Đông Sài Gòn
 • Nội dung                : Họ tên HV, MSHV nộp học phí HK…
 • Số tiền                   :…VNĐ

Sau 3-5 ngày chuyển tiền, học viên lên tài khoản edusoft master để lấy hóa đơn điện tử (thông tin học phí sẽ được cập nhật mỗi thứ sáu hàng tuần) 

Mọi chi tiết liên quan về học phí, học viên vui lòng liên hệ Phòng KHTC, điện thoại: 028 37244270 – 3311 hoặc 3420.

Xử lý học vụ khi còn nợ học phí:

Về hình thức xử lý nợ học phí:

 • Học viên, nghiên cứu sinh phải đóng học phí trước tuần thứ 9 của học kì chính và trước tuần thứ 4 của học kì hè. Nếu học viên, nghiên cứu sinh không hoàn thành nghĩa vụ học phí trước các thời điểm này sẽ không được thi giữa học kỳ và cuối kỳ; và không được cấp các giấy xác nhận liên quan đến học vụ;
 • Học viên không được đăng ký môn học kể cả luận văn tốt nghiệp;
 • Nghiên cứu sinh đã hoàn tất các môn học nhưng vẫn còn nợ học phí thì không được tổ chức bảo vệ đề cương, không được tham dự kỳ thi kiểm tra chất lượng, báo cáo giữa kỳ và các kỳ bảo vệ luận án các cấp.

Đăng ký thêm môn học, hủy môn học:

Quy trình điều chỉnh đăng ký môn học (ĐKMH):

* Bước 1: Học viên điều chỉnh ĐKMH (thêm, hủy môn) theo mẫu quy định đính kèm:

 • Trước khi môn học bắt đầu: không cần minh chứng
 • Sau khi môn học bắt đầu: nộp kèm minh chứng chính đáng thể hiện lý do cụ thể

* Bước 2: Khoa/Bộ môn duyệt nội dung:

 • Liên hệ trả lời cho học viên các trường hợp không được đồng ý
 • Gửi đơn đã có xác nhận của Khoa/Bộ môn về phòng ĐT SĐH

*Bước 3: Phòng ĐT SĐH điều chỉnh đăng ký môn học cho học viên:

 • Điều chỉnh ĐKMH cho học viên
 • Tính lệ phí hủy môn nếu có
 • Chuyển kết quả ĐKMH điều chỉnh lên Edusoft Master vào thứ 6 hàng tuần.

–       Mức phí hủy môn:

Mức phí cho học viên/NCS được Khoa/Bộ môn đồng ý hủy môn tùy thuộc vào thời điểm gửi đơn, cụ thể như sau:

STT

Thời điểm gửi đơn

Mức phí

1

Trước buổi học thứ 3 của môn học

Không tính phí

2

Từ buổi học thứ 3 đến trước ngày thi giữa kỳ

15% học phí môn học sau khi đã trừ học bổng

3

Sau ngày thi giữa kỳ

50% học phí môn học sau khi đã trừ học bổng

Đối với học kỳ hè:

 • Mức phí tạm thu được tính trên phần trăm (%) học phí ban đầu của môn học.
 • Sau khi có kết quả xét duy trì học bổng, Nhà trường sẽ tính lại mức phí chính thức cho từng học viên.
 • Phần phí đã đóng dư sẽ được chuyển sang học kỳ tiếp theo hoặc được rút tiền mặt theo nhu cầu của học viên và quy định của phòng Kế hoạch tài chính.

Xin và trả điểm I:

 • Điểm I: điểm chưa hoàn tất môn học
 • Mục đích: vì lý do bất khả kháng không tham dự được buổi thi cuối kỳ (học viên có tham gia và có điểm giữa kỳ) 
 • Nộp đơn trước ngày thi hoặc trong vòng 3 ngày kể từ ngày thi, kèm lý do và giấy tờ minh chứng
 • Làm đơn trả điểm I trong vòng 1 năm học, sau thời gian này, điểm I sẽ chuyển thành điểm F (không đạt)