Thông tin chung

GIỚI THIỆU

Các chương trình Sau đại học tại Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM được thiết kế nhằm mang đến sự phù hợp cho nhu cầu từng học viên, điển hình là thời khóa biểu linh hoạt, phương pháp giảng dạy sáng tạo cùng nhiều cơ hội tham quan học tập tại nước ngoài.

Hãy trau dồi kiến thức, nâng cao kỹ năng và tự tin bước ra thế giới với tấm bằng Tiến sỹ của Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH

1. Đề cương nghiên cứu:

Có đề cương nghiên cứu, trong đó trình bày rõ ràng về hướng nghiên cứu, đề tài hoặc chủ đề nghiên cứu; tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan; mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu dự kiến; kế hoạch học tập và nghiên cứu trong thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của người dự tuyển trong vần đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; đề xuất người hướng dẫn.

2. Cán bộ hướng dẫn:

Được ít nhất một nhà khoa học có chức danh Phó Giáo sư trở lên hay học vị Tiến sĩ khoa học; hoặc hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ đồng hướng dẫn trong danh sách đính kèm tại mục 2.5.3 đồng ý nhận hướng dẫn nghiên cứu.Trường hợp người dự tuyển đề nghị người hướng dẫn không có tên trong danh sách này phải được nhà trường chấp thuận trước khi nộp hồ sơ dự tuyển.

3. Thư giới thiệu:

Có hai thư giới thiệu của hai giảng viên hoặc nghiên cứu viên có chức danh Giáo sư hoặc Phó Giáo sư hoặc học vị Tiến sĩ khoa học hoặc Tiến sĩ cùng ngành. Thư giới thiệu phải có nhận xét, đáng giá về năng lực, phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể:

 • Phẩm chất đạo đức, đặc biệt là đạo đức nghề nghiệp;
 • Năng lực hoạt động chuyên môn;
 • Phương pháp làm việc;
 • Khả năng nghiên cứu;
 • Khả năng làm việc nhóm;
 • Điểm mạnh và điểm yếu của người dự tuyển;
 • Triển vọng phát triển về chuyên môn;
 • Những nhận xét khác và mức ủng hộ, giới thiệu người dự tuyển làm nghiên cứu sinh.

4. Có giấy xác nhận của địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật

5. Hình thức và Thời gian đào tạo:

5.1. Hình thức đào tạo:

 • Tập trung toàn thời gian.
 • Thời gian học: Ban ngày, các ngày trong tuần
 • Địa điểm học: Trường Đại học Quốc tế, KP. 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp.HCM
 • Trường hợp NCS không theo học tập trung và được Trường chấp nhận thì chương trình đào tạo và nghiên cứu của NCS phải có tổng thời gian học tập và nghiên cứu như quy định, trong đó có ít nhất 12 tháng tập trung tại Trường.

5.2. Thời gian đào tạo:

Thời gian đào tạo chính thức của khóa đào tạo Tiến sĩ có bằng Thạc sĩ đúng chuyên ngành là 3 năm tập trung, chưa có bằng Thạc sĩ đúng chuyên ngành là 4 năm tập trung.

5.3. Chương trình đào tạo:

Ngành Công nghệ sinh học:

 • Danh mục các hướng nghiên cứu: đang cập nhật
 • Chương trình đào tạo:
 • Liên hệ:
  – Khoa Công nghệ Sinh học – phòng O1.708 – Điện thoại: 028.37244270 – Nội bộ: 3414
  – PGS. TS. Nguyễn Văn Thuận –  Điện thoại: 028.37244270 – Nội bộ: 3488 – Email: nvthuan@hcmiu.edu.vn.
  – ThS. Huỳnh Hồng Hoàng Hạnh – Điện thoại: 028.37244270 – Nội bộ: 3414 – Email: hhhhanh@hcmiu.edu.vn

Ngành Quản trị kinh doanh:

 • Danh mục các hướng nghiên cứu: xem tại đây
 • Chương trình đào tạo:
 • Liên hệ:
  – Khoa Quản trị kinh doanh – Phòng A1.306 – Điện thoại: 028. 3724 4270 – Nội bộ: 3230
  – TS. Nguyễn Như Tỷ, Email: nhutynguyen@hcmiu.edu.vn