Site Loader

Kỹ thuật điện tử luôn là ngành công nghệ cao và quan trọng trong khối ngành Kỹ thuật không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Khoa Điện tử Viễn thông (ĐTVT) tại trường Đại học Quốc tế theo đuổi các nghiên cứu tiên tiến nhất trong lĩnh vực ĐTVT, chuẩn bị cho học viên theo học trở thành các nhà nghiên cứu và làm việc chuyên nghiệp.

Cấu trúc chương trình đào tạo của Khoa ĐTVT được tham khảo từ chương trình đào tạo của một số trường đại học uy tín trên thế giới. Chương trình đào tạo Thạc sĩ được thiết kế vừa chuyên sâu vừa bao quát các lĩnh vực trong ĐTVT nhằm cung cấp tối đa kiến thức cho học viên với trọng tâm vào nền tảng lý thuyết, kỹ năng thực hành và khả năng lãnh đạo. 

Ngoài ra, Khoa còn được trang bị hệ thống các phòng thí nghiệm hiện đại bậc nhất với sự đầu tư hơn 3 triệu USD để phục vụ cho công việc học tập, giảng dạy và nghiên cứu của giảng viên và học viên. Được đầu tư mạnh mẽ từ chính phủ , Đại học Quốc Gia TP. HCM và trường Đại học Quốc Tế, Khoa Điện Tử – Viễn Thông (ĐTVT) hiện đang sở hữu các phòng thí nghiệm điện tử và viễn thông hiện đại bậc nhất trong các cơ sở giáo dục cùng chuyên ngành tại Việt Nam.

Post Author: htmhien