Liên hệ

Phòng Đào tạo Sau đại học
Trường Đại học Quốc tế – ĐHQG TP.HCM

Văn phòng chính:
Địa chỉ: O2.609, Trường ĐHQT, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: 028. 3724 4270 – Nội bộ: 3120, 3209
Giờ làm việc: 8h30 đến 15h30 (T2-T6)

Cơ sở nội thành:
Địa chỉ: 234 Pasteur, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: 028. 3824 2092
Lịch trực: 17h30 đến 20h00 (T2-T7)
Email: info.grad@hcmiu.edu.vn