1. Quản lý chung:

Trưởng phòng: TS. Lê Đình Minh Trí

Email: ldmtri@hcmiu.edu.vn

Phó Trưởng phòng: ThS. Huỳnh Ngọc Phượng

Email: hnphuong@hcmiu.edu.vn

2. Tuyển sinh:

Cô Nguyễn Hồng Minh

Email: nhminh@hcmiu.edu.vn – ĐT: (028)37244270 – 3120

3. Quản lý Công, Chương trình liên kết:

ThS. Lê Mộng Linh

Email: lmlinh@hcmiu.edu.vn – ĐT: (028)37244270 – 3209

4. Chương trình Tiến sĩ:

ThS. Lại Trần Thanh Sơn

Email: lttson@hcmiu.edu.vn – ĐT: (028)37244270 – 3209

5. Học vụ, Edusoftmaster:

ThS. Hồ Thị Mỹ Hiền

Email: htmhien@hcmiu.edu.vn – ĐT: (028)37244270 – 3120