Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

Đại học Quốc tế là trường duy nhất đào tạo chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (KTHTCN) bằng tiếng Anh trong toàn chương trình học.

Đây là ngành học đáp ứng nhu cầu thiết thực của công ty, doanh nghiệp, tập đoàn về quy trình thiết kế, cải tiến và xây dựng các hệ thống công nghiệp trong đó tích hợp con người, vật liệu, thiết bị, năng lượng và quản lý.

Chương trình được xây dựng dựa trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo sau đại học của các trường đối tác uy tín của Hoa Kỳ (ĐH Rutgers, ĐH SUNY Binghamton, ĐH Illinois).

Bộ môn KTHTCN định hướng nghiên cứu các đề tài có tính ứng dụng cao trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ như tối ưu hóa dòng xe trong giao thông tại TP.HCM, cải thiện quy trình khám chữa bệnh bằng mô phỏng và hệ thống quản lý thông tin để giảm tải cho các bệnh viện, cải thiện tao tác lao động tăng năng suất, thiết kế tối ưu chuỗi cung ứng, công tác điều độ bay và hoạt động phụ trợ, nghiên cứu tạo mẫu nhanh phục vụ cho nuôi cấy các bộ phận cơ thể người trong y học.

Học viên tốt nghiệp ngành KTHTCN trở thành nhà KTHTCN giỏi, có thể đảm nhiệm các vị trí cán bộ kỹ thuật hay quản lý trong các lĩnh vực sản xuất, quản lý vật tư tồn kho, chuỗi cung ứng và hậu cần, quản lý chất lượng, lập kế hoạch và điều độ, thiết kế và sắp xếp các mặt bằng trong các công ty/cơ quan.