Quản lý Công

TỔNG QUAN

Chương trình được thiết kế nhằm đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở tại TP. HCM năng lực quản lý kinh tế, xã hội, năng lực xây dựng và thực thi chính sách, năng lực lãnh đạo và bản lĩnh chính trị vững vàng, có thể đảm nhận và làm tốt các vị trí lãnh đạo trong khu vực công và quản lý nhà nước, góp phần nâng cao chỉ số hiệu quả quản lý và hành chính công của TP. HCM xứng tầm khu vực. Cụ thể, đối tượng học viên của chương trình là các cán bộ, công chức đang làm công tác quản lý không chỉ tại quận, huyện, sở, ban, ngành mà còn mở rộng đến cấp xã, phường. Bên cạnh đó, chương trình cũng mở rộng ra các đối tượng học viên đang làm việc tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và các tổ chức phi chính phủ muốn nâng cao trình độ hiểu biết về lĩnh vực quản lý công và ứng dụng của nó trong công việc đang đảm nhận.

Chương trình đào tạo được thiết kế nhằm mục tiêu giúp học viên:

 • Có kiến thức vững vàng về Quản lý công hiện đại, biết ứng dụng kiến thức kinh tế, tài chính, truyền thông, phương pháp nghiên cứu khoa học… vào việc xây dựng, thực thi đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.
 • Có kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý nhân sự trong khu vực công.
 • Có tầm nhìn chiến lược và có kiến thức giúp việc xây dựng và thực thi chính sách công một cách hữu hiệu.
 • Hiểu tâm lý quần chúng, có khả năng thực hiện các chương trình truyền thông đúng chủ trương và hợp lòng quần chúng, có khả năng xử lý khủng hoảng.
 • Có khả năng nhận biết, đánh giá các vấn đề về đạo đức trong công việc và trong các lĩnh vực liên quan.
 • Có khả năng giao tiếp tốt, khả năng đọc hiểu tiếng Anh trong môi trường làm việc và môi trường xã hội.
 • Có cơ hội giao lưu học tập kinh nghiệm quản lý công tại nước ngoài.
 • Có cơ hội tham gia các hội thảo quốc tế chuyên đề để nâng cao kỹ năng nghiên cứu khoa học và công bố kết quả nghiên cứu trong lãnh vực quản lý công của Việt Nam ra thế giới.
 • Có các kỹ năng mềm như làm việc nhóm, thuyết trình, truyền thông và trình bày trước đám đông.

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH

 • Học viên tốt nghiệp chương trình Thạc sỹ Quản lý công tại Đại học Quốc tế hiện đang công tác tại các cơ quan, Sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân từ cấp xã, phường, huyện… trở lên trên địa bàn;
 • Các học viên còn là các cán bộ quản lý của các tổ chức chính trị, chính trị xã hội (Đoàn – Hội thanh niên, công đoàn...) trên địa bàn;
 • Ngoài ra, họ còn là nhân viên và các nhà quản lý trong doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và tổ chức phi chính phủ.

ĐI TƯỢNG D TUYN

 • Đội ngũ cán bộ nguồn được Thành uỷ, UBND và các cơ quan nhà nước cử đ
 • Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực và nguyện vọng hiện đang công tác tại các cơ quan, sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân từ cấp xã, phường, huyện… trở lên trên địa bà
 • Đội ngũ cán bộ quản lý của các tổ chức chính trị, chính trị xã hội (Đoàn – Hội thanh niên, công đoàn...) trên địa bà
 • Nhân viên và các nhà quản lý trong doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và tổ chức phi chính phủ.

Vui lòng liên hệ bộ phận Tuyển sinh để được tư vấn.

ĐIU KIN D TUYN

 • Tốt nghiệp Đại học;
 • Những thí sinh chưa học các khối kiến thức về Quản lý và Kinh tế ở cấp đại học phải tham gia khóa học bổ sung kiến thức trước khi thi tuyển, gồm 02 môn:
 • Kinh tế học (60 tiết)
 • Quản lý học (45 tiết)
 • Riêng đối với thí sinh tốt nghiệp đại học ngành Quản lý công hoặc Hành chính công sẽ được miễn bổ sung kiến thức
 • Có kinh nghiệm công tác tối thiểu 02 năm

NI DUNG THI TUYN

Thi tuyển: bao gồm môn tổng hợp, phỏng vấn và ngoại ngữ

 • Môn Tổng hợp: bài luận phân tích và xử lý tình huống thực tế;
 • Môn Phỏng vấn: tổ chức đánh giá tuyển chọn học viên qua các bài kiểm tra về phân tích tình huống, xử lý vấn đề và kiến thức về tổ chức quản lý nhà nước.
 • Ngoại ngữ (tiếng Anh): theo qui định của ĐHQG-HCM.

ĐIU KIN Đ ĐƯỢC XÉT TUYN MÔN NGOI NG 

Thí sinh được xét tuyển tiếng Anh đầu vào (miễn thi môn tiếng Anh) khi đáp ứng một trong các điều kiện sau đây (nộp chứng nhận/chứng chỉ cùng với hồ sơ dự thi):

 • Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh;
 • Có bằng tốt nghiệp đại học hay sau đại học mà ngôn ngữ dùng trong đào tạo là tiếng Anh không qua phiên dịch;
 • Có chứng chỉ: TOEFL ITP ≥ 450, TOEFL CBT ≥ 133, TOEFL iBT ≥ 45, IELTS ≥5, TOEIC (nghe, đọc) ≥ 500, Cambridge English FCE ≥ 74, VNU-EPT ≥ 201 trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ; hoặc chứng chỉ B1 của 10 đơn vị (theo CV 1212/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH): Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội, Trường ĐH Hà Nội, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế, Trường ĐH Sư Phạm Tp.HCM, Trung tâm SEAMEO RETRAC; trường ĐH Thái Nguyên, trường ĐH Vinh, trường ĐH Cần Thơ, trường ĐH Sư Phạm Hà Nội trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ.
 • Có chứng nhận đã thi môn tiếng Anh của các đợt tuyển sinh trình độ thạc sĩ do ĐHQG- HCM tổ chức, có điểm thi ≥ 50 và còn thời hạn 02 năm kể từ ngày thi môn tiếng Anh đến ngày nộp hồ sơ dự tuyể
 • Một số tiếng khác theo quy định hiện hành của ĐHQG-HCM.

ĐIU KIN TRÚNG TUYN

Thí sinh trúng tuyển phải đạt điểm 5.0 trở lên đối với những môn thi theo thang điểm 10 và đạt điểm 50 trở lên đối với môn thi ngoại ngữ (tiếng Anh).

Việc xét trúng tuyển sẽ được thực hiện theo chỉ tiêu đào tạo từng năm và căn cứ theo tổng số điểm của 2 môn thi: Tổng hợp và Phỏng vấn (môn Ngoại ngữ xét Đạt, không tính vào điểm tuyển sinh) của từng thí sinh theo nguyên tắc xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp.

ĐIU KIN TT NGHIP

Điu kin chung:

Học viên được xem xét cấp bằng tốt nghiệp khi thỏa mãn đầy đủ các điều kiện sau:

Tuân thủ các quy định, quy chế đào tạo của ĐHQG-HCM và trường đại học Quốc tế;

Đối với học viên đã tích lũy đủ 135 tín chỉ ở bậc đại học: Tích lũy đủ số tín chỉ bắt buộc và tự chọn của chương trình đào tạo (54 tín chỉ) với điểm trung bình từ 55/100 trở lên; Đối với học viên chưa tích lũy đủ 135 tín chỉ ở bậc đại học: học viên phải đạt số tổng cộng là 60 tín chỉ bao gồm toàn bộ chương trình đào tạo (54 tín chỉ), bổ sung 2 môn học (Phân tích dữ liệu thống kê với phần mềm SPSS (3 tín chỉ), Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) với phần mềm AMOS (3 tín chỉ);

Hoàn tất luận văn thạc sĩ và được Hội đồng chấm luận văn đánh giá đạt yêu cầu.

Điu kin ngoi ng:

Theo quy định hiện hành của ĐHQG-HCM.

Đa đim đào to:

Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG-HCM

Chương trình Thạc sỹ:

+ Phí ghi danh dành cho thí sinh dự thi cả hai môn Tổng hợp và Phỏng vấn : 300,000 VND

+ Phí ghi danh dành cho thí sinh KHÔNG dự thi môn Tổng hợp (thí sinh xét tuyển): 180,000 VND

Phí thi tiếng Anh: 120,000 VND

Phí học Chương trình bổ sung kiến thức

Chương trình Thc s B sung kiến thc (VNĐ) Ôn tp (VNĐ) Ôn tp tiếng Anh (VNĐ)
Quản lý công 2,500,000 400,000 1,100,000

Học phí cho chương trình Thạc sỹ Quản lý công (dạy bằng tiếng Việt) là 50,000,000 VNĐ

  Môn học Số tín chỉ Mã môn học
Nhóm môn hc bt buc 22  
1 Quản lý công (Public Management) 2 PM5220
2 Quản trị chiến lược trong lĩnh vực công (Stategic Management for public purposes) 2 PM5221
3 Phân tích và Đánh giá Chính sách dựa vào bằng chứng (Evidence-based policy analysis and evaluation) 2 PM5222
4 Tài chính công và hoạch định ngân sách (Public finance and budgeting) 2 PM5103
5 Quản trị nhân sự trong khu vực công (Human resource management in public sector) 2 PM5104
6 Kinh tế hành vi và chính sách công 2 PM5110
7 Quan hệ công chúng, giao tế và thương thuyết: lý thuyết và ứng dụng 2 MG5203
8 Quản trị thay đổi và khủng hoảng (Mitigating And Managing A Crisis) 2 MG5202
9 Phương pháp nghiên cứu định lượng trong quản lý công (Quantitative method in public sector) 2 PM5108
10 Triết học (Phylosophy) 4 PE500
Nhóm môn hc t chn (Chọn 6 môn học trong số các môn sau) 12  
 

1

Chính phủ Kỹ thuật số: Đổi mới Công nghệ, Chính sách và Dịch vụ công (Digital Government: Technology, Policy, and Public Service Innovation)  

2

 

PM5223

 

2

Phương pháp nghiên cứu định tính trong quản lý công – nghiên cứu tình huống (Qualitative method in public sector – case study)  

2

 

PM5109

3 Ứng dụng lý thuyết kinh tế trong chính sách công 2 EC5104
4 Xây dựng và thực thi chính sách công 2 PM5102
5 Kỹ năng lãnh đạo trong khu vực công 2 PM5212
6 Kinh tế lượng và phân tích chính sách 2 PM5214
7 Thẩm định đầu tư công 2 PM5201
8 Chính sách phát triển đô thị 2 PM5204
9 Quy hoạch và phát triển kinh tế xã hội vùng & địa phương 2 MG5107
10 Nghiên cứu tình huống trong quản lý công 2 MG5204
11 Kinh tế phát triển 2 EC5103
12 Học tập kinh nghiệm quản lý công ở nước ngoài 2 PM5224
13 Hội thảo chuyên đề 1: Quản lý và sử dụng thông tin mạng an toàn 2 PM5225
14 Hội thảo chuyên đề 2: Chính sách xã hội và đô thị hóa 2 PM5226
15 Hội thảo chuyên đề 3: Hợp tác công và tư trong phát triển cơ sở

hạ tầng

2 PM5227
16 Hội thảo chuyên đề 4: Viết báo cáo và soạn bài diễn thuyết cho lãnh đạo 2 PM5228
17 Hội thảo chuyên đề 5: Những vấn đề phát sinh mới trong nước và thế giới 2 PM5229
Nhóm môn hc b sung bt buc đi vi NĐT2 (2 môn) 6  
1 Phân tích dữ liệu thống kê với phần mềm SPSS 3 PM5230
2 Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) với phần mềm AMOS 3 PM5231
  Tng tín ch các môn hc 34 (NĐ1);

40 (NĐT2)

 
1 Luận văn 20 PM5200
  Tng tín ch ca chương trình 54 (NĐ1);

60 (NĐT2)

 

Như vậy, chương trình bao gồm các môn học 34 tín chỉ (NĐT1), 40 tín chỉ (NĐT2) và Luận văn 20 tín chỉ. Tổng cộng 54 tín chỉ (NĐT1), 60 tín chỉ (NĐT1). Ngoài ra, nhà trường sẽ tổ chức lớp tiếng Anh tăng cường tối thiểu 4 tín chỉ giúp học viên ôn tập tiếng Anh chuẩn bị thi chứng chỉ tiếng Anh đầu ra theo qui định của Đại học Quốc gia TP.HCM.

D KIN K HOCH GING DY

 

 

STT

 

Hc kì

 

Mã môn hc

 

 

Tên môn hc

Tín ch  

 

Ghi chú

Tng cng Lý thuyết Thc hành % thc hành/tng tín ch
 

1

 

1

 

PM5220

Quản lý công (Public Management)  

2

 

2

 

0

 

0%

 
 

 

2

 

 

1

 

 

PM5221

Quản trị chiến lược trong lĩnh vực công (Stategic Management for public purposes)  

 

2

 

 

2

 

 

0

 

 

0%

 

 

 

 

 

3

 

 

 

1

 

 

 

PM5222

Phân tích và Đánh giá Chính sách dựa vào bằng chứng (Evidence-based policy analysis and evaluation)  

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

0

 

 

 

0%

 
 

 

4

 

 

1

 

 

PM5103

Tài chính công và hoạch định ngân sách (Public finance and budgeting)  

 

2

 

 

2

 

 

0

 

 

0%

 
 

 

5

 

 

1

 

 

PM5104

Quản trị nhân sự trong khu vực công (Human resource management in public sector)  

 

2

 

 

2

 

 

0

 

 

0%

 
 

6

 

1

 

PM5110

Kinh tế hành vi và chính sách công  

2

 

2

 

0

 

0%

 
 

 

7

 

 

2

 

 

MG5203

Quan hệ công chúng, giao tế và thương thuyết: lý thuyết và ứng dụng  

 

2

 

 

2

 

 

0

 

 

0%

 
 

 

8

 

 

2

 

 

MG5202

Quản trị thay đổi và khủng hoảng (Mitigating And Managing A Crisis)  

 

2

 

 

2

 

 

0

 

 

0%

 
 

 

 

9

 

 

 

2

 

 

 

PM5108

Phương pháp nghiên cứu định lượng trong quản lý công (Quantitative method in public sector)  

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

0

 

 

 

0%

 
 

10

 

2

 

PE500

Triết học (Phylosophy)  

4

 

4

 

0

 

0%

 

Học viên sẽ chọn 6 môn trong 17 môn của chương trình đào và sẽ sắp xếp trong học kỳ II và học kỳ III.

Học kỳ I năm II học viên có thể đăng ký làm luận văn và học một môn tự chọn để hoàn thành chương trình học.

Thành quả học tập của học viên được đánh giá theo nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm bài tập, nghiên cứu, phân tích tình huống, bài thuyết trình nhóm và các bài kiểm tra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *