Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQT) là trường đại học công lập đầu tiên sử dụng hoàn toàn tiếng Anh làm ngôn ngữ giảng dạy và nghiên cứu với bằng cấp chính quy có giá trị trong nước, khu vực và thế giới. Được trang bị hệ thống phòng học và phòng thí nghiệm hiện đại cùng đội ngũ giảng viên hùng hậu 100% tốt nghiệp Tiến sĩ từ các trường đại học danh tiếng thế giới, trường đã có bước nhảy vọt khẳng định về chất và lượng của tổ chức Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA).

ĐHQT đào tạo Sau đại học với chương trình Thạc sỹ và Tiến sỹ.

 1. Các ngành đào tạo Thạc sỹ
  1. Công nghệ Sinh học
  2. Công nghệ Thực phẩm
  3. Kỹ thuật Điện tử
  4. Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp
  5. Kỹ thuật Y sinh
  6. Quản lý Công nghệ Thông tin
  7. Quản trị Kinh doanh
  8. Quản lý công
 2. Các ngành đào tạo Tiến sỹ: Công nghệ Sinh học và Quản trị Kinh doanh