DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐÃ NỘP HỒ SƠ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2018

Các Anh/Chị học viên đã nộp hồ sơ xét tốt nghiệp vui lòng kiểm tra thông tin trong danh sách đính kèm (họ tên, ngày tháng năm sinh và chứng chỉ tiếng Anh). Mọi điều chỉnh, bổ sung (nếu có) các Anh/Chị phải liên hệ phòng Đào tào tạo Sau Đại học trễ nhất là hết ngày thứ sáu (16/11/2018) qua thông tin dưới đây:

  • Email: dt.sdh@hcmiu.edu.vn
  • Địa điểm: Cơ sở chính Thủ Đức (từ 8h30 đến 15h30) hoặc Trung tâm 234 Pasteur (từ 18 đến 20h) các ngày trong tuần.
  • Điện thoại: 028. 3724 4270 – Nội bộ: 3120, 3209 (cở sở chính Thủ Đức ) hoặc 028. 3824 2092 (trung tâm 234)
  • Danh sách học viên đã nộp hồ sơ xét tốt nghiệp: DS_Xet TN_dot 2_2018