Site Loader

Chương trình được xây dựng phù hợp với điều kiện và yêu cầu phát triển của Việt Nam dựa trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm (CNTP) của các cơ sở đào tạo trên thế giới gồm Mỹ (Rutgers University, University of Illinois,…), Anh (University of Nottingham; University of Birmingham,…), Úc (University of New South Wales, University of Queensland, Curtin University), Canada (Alberta University), Singapore (National University of Singapore) và Thái Lan (Asian Institute of Technology). Chương trình đào tạo được thiết kế với mục tiêu đào tạo của chương trình theo hướng Công nghệ chế biến và bảo quản thực phẩm trong đó tập trung về 3 hướng chính mang tính ứng dụng cao:

 1. Công nghệ tiên tiến chế biến các sản phẩm mới
 2. Công nghệ bảo quản sau thu hoạch
 3. Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm

 Chương trình sẽ cung cấp các kiến thức cập nhật về công nghệ chế biến và bảo quản thực phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới công nghệ chế biến thực phẩm, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, quản lý, tư vấn về dinh dưỡng, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Chương trình này cho phép học viên có thể tiếp cận kiến thức chuyên sâu ở các lĩnh vực nhằm phát triển nền công nghiệp chế biến và công nghệ sau thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam bao gồm: Công nghệ chế biến các sản phẩm thực phẩm (Food Processing Technology), Công nghệ bảo quản sau thu hoạch (Food Preservation Technology); Dinh dưỡng thực phẩm (Food Nurtrition) và – Vệ sinh an toàn Thực phẩm (Food Quality Assuarance).

Việc giảng dạy bằng tiếng Anh giúp học viên tiếp cận nhanh với tiến bộ trong lĩnh vực CNTP tên thế giới, có cơ hội tham gia các nhóm nghiên cứu mạnh ở các đơn vị đối tác nước ngoài của trường ĐHQT và học tiếp nghiên cứu sinh hoặc làm việc ở các nước phát triển hoặc các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

 • Chương trình Đào tạo: Chương trình đào tạo theo 3 hướng chính
  • (1) Công nghệ tiên tiến chế biến các sản phẩm mới,
  • (2) Công nghệ bảo quản sau thu hoạch
  • (3) Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Website: http://www.hcmiu.edu.vn/biotech-vn   

Post Author: htmhien