Công nghệ Thực phẩm

 

CHƯƠNG TRÌNH THC S CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

TNG QUAN

Chương trình tập trung vào việc giải quyết những vấn đề thực tế trên thế giới thông qua dự án với các đối tác và bài tập mô phỏng dưới hình thức tương tác và làm việc nhóm. Khóa học cũng sẽ giúp bạn phát triển những kỹ năng mềm như làm việc nhóm, hợp tác, trình bày những vấn đề kinh doanh và ý tưởng sáng tạo để giải quyết vấn đề… cũng như tất cả những yếu tố thiết yếu để giúp bạn trở thành một nhà lãnh đạo trong tương lai.

 

CƠ HI NGH NGHIP

N/A

 

ĐIU KIN TUYN SINH

Yêu cu hc thut:

N/A

Yêu cu tiếng Anh:

Đối tượng được miễn thi môn tiếng Anh:

+ Có bằng tốt nghiệp Đại học ngành tiếng Anh;

+ Có bằng tốt nghiệp Đại học hay Sau Đại học (nước ngoài hoặc trong nước) mà ngôn ngữ dùng trong đào tạo là tiếng Anh mà không qua phiên dịch;

+ Có chứng chỉ trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển:

  • Bậc Thạc sỹ: IELTS>= 4.5; TOEFL iBT>= 45; TOEFL ITP >= 45; hoặc chứng chỉ khác tương đương theo quy định hiện hành của ĐHQG – HCM;
  • Bậc Tiến sỹ: IELTS>=5.0; TOEFL>= 45; Cambridge Exam CAE >=45; hoặc Cambridge Exam >= PET Pass with Distinction

Chương trình tiếng Anh Bridging Program

Dành cho học viên và Nghiên cứu sinh (NCS) trúng tuyển.

Chứng chỉ tiếng Anh của học viên/ NCS trúng tuyển vào trường Đại học Quốc tế sẽ được dùng để phân loại trình độ tiếng Anh của học viên.

Học viên/ NCS sẽ theo học ngay chương trình chính thức khi thỏa một trong những điều kiện sau:

  • Có bằng tốt nghiệp Đại học ngành tiếng Anh.
  • Có bằng tốt nghiệp Đại học hay Sau Đại học mà ngôn ngữ dùng trong đào tạo là tiếng Anh không qua phiên dịch;
  • Có chứng chỉ: IELTS >=6.0, TOEFL pBT (ITP) 500, TOEFL iBT 61 hoặc TOEIC 600 trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ dự tuyể Nếu chưa đạt một trong những điều kiện trên, học viên/ NCS sẽ tham gia chương trình học tiếng Anh tăng cường (Bridging program) gồm 4 kỹ năng Nghe, Thuyết trình, Đọc và Viết.

 

HC PHÍ

Chương trình Thạc sỹ:

+ Phí ghi danh dành cho thí sinh dự thi cả hai môn Tổng hợp và Phỏng vấn : 300,000 VND

+ Phí ghi danh dành cho thí sinh KHÔNG dự thi môn Tổng hợp (thí sinh xét tuyển): 180,000 VND

Chương trình Tiến sỹ:

+ Phí ghi danh: 200,000 VND

Phí thi tiếng Anh: 120,000 VND

Phí học Chương trình bổ sung kiến thức (Pre-master):

Chương trình Thc s

Pre-master (VNĐ)

Ôn tp (VNĐ)

Ôn tp tiếng Anh (VNĐ)

       

 

CU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

N/A

Bộ môn Công nghệ Thực phẩm