Site Loader

Một ngành khác trong nhóm ngành Kinh tế là Quản trị Kinh doanh với chương trình đào tạo Sau đại học gồm Thạc sĩ và Tiến sĩ.

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (QTKD) của trường Đại học Quốc tế nhằm đào tạo ra những nhà quản lý trẻ, năng động làm việc trong các công ty đa quốc gia, các doanh nghiệp ở cả khu vực tư nhân và nhà nước, các tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận, kể cả các cơ quan hành chính nhà nước. Các học viên sẽ được trang bị các kiến thức vững vàng về các lĩnh vực quản trị kinh doanh hiện đại như QTKD quốc tế, Quản trị tiếp thị, Quản trị Tài chính là các lĩnh vực rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh hiện nay. Sau khi tốt nghiệp, học viên có cơ hội làm việc tại các phòng kế hoạch, tính toán, phòng nghiên cứu và phát triển tại các ngân hàng, tập đoàn tài chính, doanh nghiệp.

Post Author: ducnt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *