Nov 16

Nguyễn Thị Hiệp

“Tôi hy vọng có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế tốt hơn cho người vùng sâu, đồng thời góp phần giảm áp lực di cư và tránh được việc điều trị vượt tuyến đến nhiều thành phố”

Read More
Nov 16

Nghiên cứu khoa học

Hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại kích thích học viên thực hiện tốt các yêu cầu học tập và nuôi dưỡng một môi trường nghiên cứu hấp dẫn đối với các nhà nghiên cứu. Công tác nghiên cứu khoa học của trường được chú trọng và phát triển về số lượng đề tài nghiên cứu và chất lượng, […]

Read More
Nov 16

Hội nhập quốc tế

Để phù hợp xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trường Đại học Quốc tế (ĐHQT) – Đại học Quốc gia Tp.HCM đã không ngừng được cũng cố và phát triển, thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu trong và […]

Read More
Nov 16

Chi phí

ducntComment Closed

Phương án tiết kiệm về chi phí để học và lấy bằng cao học của trường đại học hàng đầu giảng dạy bằng tiếng Anh và thế giới thông qua mức  học phí hợp lý và chương trình học bổng hỗ trợ học tập.  Với chương trình học bổng tuyển sinh và học bổng khuyến khích học  tập nhằm hỗ […]

Read More
Nov 16

Đảm bảo chất lượng

ducntComment Closed

Trường Đại học Quốc tế – ĐHQG Tp.HCM (IU) luôn đặt chất lượng là mục tiêu hàng đầu. Nhà trường đã áp dụng mô hính quản lý chất lượng toàn diện (TQM), vận hành theo 02 cấp độ: nhà trường và cấp độ khoa. Trong những năm qua, công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài được […]

Read More
Nov 16

Quản trị Kinh doanh

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG QUAN Phát triển kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý, nâng tầm sự nghiệp lên vị trí lãnh đạo thông qua tấm bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Ngoài việc mang đến một góc nhìn toàn cầu, nội dung chương […]

Read More
Nov 16

Technology

ducntComment Closed

Nhóm ngành Kỹ thuật – Công nghệ bao gồm: Quản lý Công nghệ Thông tin Công nghệ Thực phẩm Kỹ thuật Điện tử Kỹ thuật Y sinh Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

Read More
Nov 16

Quản lý Công

Một trong các ngành thuộc nhóm ngành kinh tế là Quản lý Công.  Ngành đào tạo đội ngũ cán bộ có tầm nhìn, có năng lực lãnh đạo, có kiến thức chuyên môn và có bản lĩnh chính trị vững vàng, có khả năng đảm nhận các vị trí lãnh đạo ở địa phương; cung cấp cho cơ quan hành chính các […]

Read More
Nov 16

Công nghệ sinh học

ducntComment Closed

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ CÔNG NGHỆ SINH HỌC TỔNG QUAN Khoa Công nghệ Sinh học (CNSH) là khoa lớn thứ 2 của Trường Đại học Quốc tế, hiện có gần 1300 sinh viên bậc đại học và sau đại học thuộc 4 ngành: Công nghệ Sinh học, Công nghệ Thực phẩm, Quản lí Nguồn lợi […]

Read More