Announcement: Toshiba Scholarship in 2018

INTERNATIONAL UINIVERSITY

GRADUATE AFFAIRS OFFICE

ANNOUNCEMENT

TOSHIBA SCHOLARSHIP in 2018

I. The objective:
    Toshiba Scholarship Program aims to support these outstanding students with disadvantaged economics and being to study Master program at one of university members of Vietnam National University – Ho Chi Minh City (VNU-HCMC).
      In 2018, Toshiba Scholarship Program will provide scholarships for graduate students at VNU-HCMC.

II. Quantity and value of the scholarship:
– 05 full scholarship worth 200,000 JPY/academic year
– 05 partial scholarship worth 100,000 JPY/academic year

III. Application Submission:
– Deadline: 11:00AM – 07/08/2018
– Location:

o Office of Graduate Affairs: Room O2.609, 6th floor, International University, Quarter 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, HCMC. (Monday to Friday, from 8:00 to 16:00).
o Downtown Center: Front desk, 234 Pasteur St., Ward 6, District 3, HCMC. (Monday, Wednesday and Friday, from 17:30 to 20:00).

IV. Detail information:
For more detail information, please see the announcement below.

                                                                                                  Ho Chi Minh City, July 17th, 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

THÔNG BÁO

HỌC BỔNG TOSHIBA NĂM 2018

I. Mục tiêu của chương trình:

    Chương trình học bổng Toshiba nhằm hỗ trợ những học viên xuất sắc có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, đang học chương trình Thạc sĩ tại các trường thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM.

     Năm 2018, chương trình xét cấp học bổng các học viên như sau

II. Số lượng và giá trị học bổng:

  • 05 học bổng toàn phần trị giá 200,000 JPY/năm học
  • 05 học bổng bán phần trị giá 100,000 JPY/năm học

III. Nộp hồ sơ:

  • Hạn cuối: 11h00 ngày 07/08/2018
  • Tại:
    • Phòng Đào tạo Sau đại học: Phòng O2.609, Lầu 6, Trường ĐH Quốc tế, Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức. (từ thứ 2 đến thứ 6, 8:00 – 16:00)
    • Cơ sở nội thành: 234 Pasteur, P.6, Q.3, Tp.HCM (thứ 2, thứ 4, thứ 6, 17:30 – 20:00).

IV. Thông tin chi tiết:

      Để biết thêm thông tin chi tiết, các bạn học viên vui lòng xem thông báo đính kèm.

                                                                                   TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2018